facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
Reg. MV ČR pod č.j.VSP/1-5445/91-R
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu  svolává na den 30. května 2017 na 17:00 hodin valnou hromadu Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.

PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.
Valné hromady se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu  s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 30.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce. Novým řádným členem se stává ten, kdo uhradil členský příspěvek 500,-Kč  v den konání valné hromady.
Valné hromady se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

 

V Šumperku dne 26.4. 2017                                                   Ing. Luboš Cekr, předseda Klubu v.r.

 

 

Příspěvky je možné zaplatit:

  • na účet HK MD Šumperk č. 17135841/0100 KB Šumperk - ve zprávě pro příjemce uveďte ročník narození dítěte a jeho příjmení !!!
  • v hotovosti v kanceláři HK MD Šumperk pouze po předchozí domluvě na tel. čísle 604 639 853

 Jiný způsob placení je nepřípustný.

přispívá na činnost Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk

-    podpora celoroční činnosti
-    podpora neziskových akcí
-    podpora výkonnostního sporu

 

 

Finančně přispívá na činnost

Hokejového klubu Mladí Draci Šumperk OS

 

 

 

Finančně přispívá na činnost dětí a mládeže

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk OS

 

Předseda klubu:

Ing. Luboš Cekr

členové výboru:

Mgr. Petr Rutar

Radek Kučera

Pavel Koutný, DiS.

Jaromír Slováček

Jiří Krejčí

Miloš Pluskal


kontrolní výbor:

Ing. Libor Blaháček

Michal Valenta

Rudolf Haluza

sekretář klubu:

Ivan Alka


Členy výboru můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Strana 2 z 2

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100